top of page

Bekijk de belangrijkste stappen en gebeurtenissen van het netwerk:

1993: Plantlife (VK) doet een voorstel aan de Bern Convention Plant Expert Meeting (Raad van Europa) voor een conferentie om pan-Europese samenwerking voor plantenbescherming te bespreken.

1995: Het Franse Ministerie van Milieu organiseert de 1e Planta Europa-conferentie in Hyères, Frankrijk. Deze conferentie bracht voor het eerst ooit experts op het gebied van plantenbescherming uit heel Europa samen. Honderden experts komen bijeen om de richtlijnen en gezamenlijke doelen voor plantenbescherming in heel Europa te bespreken.

1998: Het Swedish Species Information Centre organiseert de 2e Planta Europa-conferentie in Uppsala, Zweden.

2000: Planta Europa wordt het Europese programma van Plantlife International De statuten van Planta Europa zijn definitief.

2001: Het Tsjechische Agentschap voor Natuurbehoud organiseert de 3e Planta Europa-conferentie in Pruhonice, Tsjechië. Tijdens deze conferentie heeft het netwerk zijn expertise op het gebied van plantenbehoud gemobiliseerd om een masterplan met concrete doelstellingen te ontwikkelen om het verlies aan plantendiversiteit in Europa tegen 2007 een halt toe te roepen. Het resultaat van deze conferentie was de European Plant Conservation Strategy (EPCS). De 42 doelstellingen van het EPCS zijn specifiek, meetbaar, realistisch, haalbaar en tijdgebonden.

2001:Goedkeuring van Aanbeveling nr. 87 (2001) over de Europese strategie voor plantenbehoud, door het Permanent Comité (partijen/Europese landen) van het Verdrag inzake de instandhouding van wilde dieren en planten en natuurlijke habitats in Europa (Verdrag van Bern / Raad van Europa), op 30 november 2001. 

2002: De EPCS wordt onderschreven door de Convention on Biological Diversity (CBD) als onderdeel van en een bijdrage aan de Global Strategy for Plant Conservation (GSPC).

2004:Generalidat Valenciana en Botanische Tuin van de Universiteit van Valencia organiseren de 4e Planta Europa-conferentie in Valencia, Spanje. Tijdens de 4e Planta Europa-conferentie is een tussentijdse evaluatie van het EPCS uitgevoerd. 250 vertegenwoordigers van leden en partners constateerden dat de stappen voorwaarts veelbelovend zijn. Meer dan 50% van de doelstellingen vordert goed en twee zijn al geïmplementeerd. Een ander resultaat van de 4e Planta Europa-conferentie was de ontwikkeling van een actieplan, de Critical Targets, waarin de meest cruciale en minimale bijdrage van het Planta Europa-netwerk aan het leveren van plantenbescherming in Europa in 2007 wordt beschreven. term Review zal fungeren als de belangrijkste succesindicatoren voor het Planta Europa Netwerk tijdens de volgende conferentie in 2007. 

2004/2005:Uit de tussentijdse evaluatie van het EPCS blijkt dat er goede vooruitgang is geboekt. Twee doelen zijn bereikt en vele andere zijn in volle gang. Planta Europa bepaalt zeven kritische doelen als bijdrage van het netwerk aan de volledige implementatie van het EPCS.

2007: De Vereniging van Roemeense Botanische Tuinen, de lokale Universiteit Babes Bolyai en de Botanische Tuin "Al Borza" organiseerden de 5e Planta Europa-conferentie in Cluj Napoca, Roemenië. Het thema van de conferentie was "Samen werken voor planten". Op basis van de uitkomst van deze conferentie wordt een vernieuwde versie van de Europese strategie voor plantenbehoud ontwikkeld.

2008: Publicatie van de Europese strategie voor plantenbehoud 2008-2014.

2008: Goedkeuring van Aanbeveling nr. 138 (2008) over de Europese strategie voor plantenbehoud 2008-2014, door het Permanent Comité (Partijen/Europese landen) van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en natuurlijke habitats in Europa (Verdrag van Bern / Raad van Europa ), op 27 november 2008

2009: Stichting Planta Europa is gevestigd in Den Haag (Nederland). Stichting Planta Europa neemt het secretariaat van Planta Europa over van Plantlife International (UK).

2010: Declaration of Crete International Conference on the Conservation and Sustainable Use of Wild Plant Diversity Orthodox Academy of Crete, 5-8 mei 2010

2011: De Poolse Academie van Wetenschappen en het W.Szafer Institute of Botany organiseren de 6e Planta Europa-conferentie in Krakau (Polen). Het resultaat van deze conferentie is de “Verklaring van Krakau”.

2012/2013: De website van Planta Europa is vernieuwd.

2014: Vanaf 1 januari 2014 huisvest het Zweedse Soorteninformatiecentrum het PE-secretariaat. De financiële aspecten en bankrekening worden nog steeds voortgezet door Stichting Planta Europa in Nederland. De Orthodoxe Academie van Kreta was gastheer van de 7e Planta Europa-conferentie in Kolympari, Chania, Kreta (Griekenland) op 21-25 mei 2014

2017:Het einde van  Stichting Planta Europa  (Planta Europa Network is nog steeds een levend netwerk!)

2017: De 8e Planta Europa-conferentie "Save Plants for Earth's Future" vindt plaats in Kiev, Oekraïne van 22-26 mei 2017. Gastorganisaties is the OV Fomin Botanical Garden of the Taras Shevchenko National University of Kyiv , MG Kholodny Instituut voor Plantkunde van de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne en MM Gryshko Nationale Botanische Tuin van de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne.

2017: Het resultaat van de Planta Europa Conferentie in Kiev, de Kyiv Declaration werd gepubliceerd.

bottom of page